Home » Blog » Eerste 200 woningen van minma geïsoleerd

Eerste 200 woningen van minma geïsoleerd

De provincie Utrecht stelde eerder dit jaar isolatievouchers beschikbaar voor huiseigenaren met een laag inkomen. Met deze voucher kunnen de woningeigenaren hun huis gratis laten voorzien van spouwmuurisolatie of vloerisolatie op kosten van de provincie Utrecht. De provincie heeft ruim 3,5 miljoen euro gereserveerd voor de isolatievouchers.

Samenwerking met gemeenten

De provincie werkt bij de actie nauw samen met de gemeenten Utrecht, Woerden, Leusden en Amersfoort. Die weten namelijk welke inwoners in aanmerking komen voor een isolatievoucher: woningeigenaren die eerder een energietoeslag ontvingen. Zij hebben een brief van hun gemeente gekregen met daarin een isolatievoucher. Wie op het aanbod in wil gaan, belt of mailt de gemeente en wordt vervolgens in contact gebracht met een isolatiebedrijf uit Utrecht.

In de bovengenoemde gemeenten heeft gemiddeld 58% van de huiseigenaren die een brief heeft ontvangen, zich gemeld om hun woning te laten isoleren. Daarvan zijn inmiddels de eerste 200 woningen geïsoleerd. En om zelf te ervaren hoe het isoleren gaat, namen gedeputeerde Huib van Essen en wethouder Lot van Hooijdonk een kijkje op Kanaleneiland-Zuid in de gemeente Utrecht waar zij zelf een woning van spouwmuurisolatie hebben voorzien.

Natuurvriendelijk isoleren

Het isoleren in Utrecht gebeurt op natuurvriendelijke wijze. Dat betekent dat vleermuizen en vogels die in zich in de spouwmuren hebben genesteld, eerst de kans krijgen weg te vliegen voordat de muren met isolatiemateriaal worden gevuld. Bovendien worden er vervangende verblijfplaatsen gerealiseerd voor de dieren, zoveel mogelijk in de spouw zelf. De 200 woningen die nu onder handen zijn of worden genomen, zijn eerder al natuurvrij gemaakt om de vleermuizen niet tijdens hun winterrust te storen.

In het eerste kwartaal van volgend jaar start een tweede ronde waarbij woningen op andere plekken in de provincie Utrecht natuurvrij worden gemaakt en daarna geïsoleerd. Dit kan pas na de winterrust van de vleermuizen en vóór de start van het broedseizoen van de vogels.